Dienstbaarheid

dienstbaarheid 2

Nog niet zo lang geleden kwam ik, terwijl ik iets anders zocht, een video tegen waarin de vraag wordt gesteld en beantwoord wat nou een goede en een slechte drummer is. Natuurlijk heeft iedereen daar een mening over. Deze meneer liet heel mooi zien hoe het zit. Als voorbeeld gebruikt hij Ringo Starr, de drummer van de Beatles. Als je naar het gemiddelde nummer van de Beatles luistert, hoor je zo dat de drumpartijen niet het meest complex zijn en ook technisch niet onwijs uitdagend. Toch is Ringo Starr de best betaalde drummer ter wereld. Hij is meer waard dan menig ander technisch feel begaafder drummer.


Hij verklaart ook het geheim van Ringo Starr. Het drumwerk van Ringo staat altijd in dienst van het liedje. Het talent en de waarde van een drummer wordt niet bepaald door zijn technische capaciteiten, maar door het talent om in dienst te staan het liedje. Hetzelfde geldt voor de andere bandleden. Hoe virtuoos ook, het komt altijd aan op de capaciteit om in dienst te staan van het liedje. Bij de Beatles zie je dat als nergens anders en dat verklaart ook het succes van de Beatles. Ze hoefden niet zonodig in stadions te spelen of flauwvallende meisjes om zich heen te hebben. Veel belangrijker was het liedje zelf en ieder droeg zijn steentje bij hieraan. Dat ze zo beroemd werden en op handen werden gedragen, dat ze zo rijk werden, was een bijproduct van deze instelling. Het gebeurt dan vanzelf, als je er niet echt mee bezig bent. Het gaat dan weer mis zodra je in je eigen mythe gaat geloven en gaat zwelgen in je verworven status. En dat gebeurt helaas veel te vaak.

dienstbaarheid 4

Als je op die manier kijkt naar onze hedendaagse ideeën over succes, kun je zelf al zien dat die een beetje vreemd zijn. Maatschappelijke status wordt meer bepaald door je bezit en je status en minder door wat jij bijdraagt aan de wereld. De succesvolle mensen in deze wereld zijn de mensen die de rest te slim af zijn geweest en over de rug van anderen/velen hun succes hebben verworven. Daar komt dan ook nog een flinke dosis geluk bij kijken. In de Westerse wereld is het veel makkelijker om op deze manier succesvol te zijn dan als je bijvoorbeeld uit Afrika komt. Kijk alleen maar naar de 50 rijkste mensen ter wereld. Hoe veel daarvan komen uit bijvoorbeeld Afrika?

Sla de gemiddelde succesboeken maar open en het enige dat je leert is om de rest te slim af te zijn. Zolang je dat doet zal er altijd ongelijkheid zijn in de wereld. Er zullen dan altijd mensen zijn die rijk zijn en mensen die arm zijn, mensen die status hebben en mensen die dat niet hebben. Altijd zal er polariteit zijn en dualiteit.

Toevallig zegt de Bhagavad Gita hier iets over. Zoals je weet is dat mijn favoriete boek en als je er meer over wilt weten, kun je ook mijn andere blogs lezen, waarin ik er iets over vertel. In de Bhagavad Gita zegt Krishna op een gegeven moment: doe wat je moet doen, zonder te hechten aan het resultaat. Ik parafraseer vreselijk hier. Krishna zegt: je hebt recht op werk maar niet op de vruchten van je werk. Je mag dus wel ambitie hebben, de top van de berg willen bereiken en eenpunt  aan de horizon hebben. Het gaat pas mis als je je daar blind op staart, als je alleen maar daar naartoe werkt. Het is niet toevallig dat John Lennon zei: Life is what happens while you are busy making other plans. Je vergeet dan in het nu te blijven en deel uit te maken van het hogere plan, dienstbaar zijn. Je vergeet te genieten van je uitzicht en haalt alleen maar zorgen op je hals.

Het betekent ook dat je moet kunnen loslaten. Je moet je gehechtheid aan het resultaat kunnen loslaten. Je moet ook kunnen loslaten dat je op dit moment niet precies weet wat je doet, dat je niet weet wat het resultaat is, dat je niet weet wat je rol in het geheel is. Loslaten dus en doen wat je moet doen. 

In de uitspraak zit ook dat je geen recht hebt op de vruchten. Het succes is een van die vruchten. Je hebt geen recht op. Wel heb je het recht om het werk te verrichten dat daarvoor nodig is. Als we dat allemaal zouden doen, zouden we een stuk verder kunnen komen met deze wereld. Zo zouden we de grote problemen op kunnen lossen en de verdeeldheid kunnen uitbannen. Anders gezegd zou je kunnen stellen dat we elkaar gewoon nodig hebben op deze wereld. Shakespeare zei het zo mooi: het leven is een toneel en ieder speelt zijn rol. Als een acteur denkt dat hij meer is gaat dat ten koste van het hele toneelstuk. Weer anders gezegd zou je kunnen zeggen dat de wereld te complex is om te doen alsof je in je eentje succesvol kunt zijn. Als je een korreltje zand verplaatst, heb je de wereld al verandert. Zo complex is het. Hoe kun je daar nou invloed op hebben in je eentje?

dienstbaarheid 1

De vraag die dan dus belangrijk is, is wat jij toevoegt aan deze wereld. Hoe ben jij dienstbaar aan het geheel? Ben jij aan het doen wat je moet doen? Of ben jij recht aan het maken op de vruchten? Ben je aan het hechten aan het resultaat?

Als je het zo bekijkt, is het niet zo vreemd dat de Beatles zich aangetrokken voelden tot Indiase wijsheid en yoga. Dat klopte namelijk precies met hoe zij in het leven stonden. Zij waren dienstbaar aan het liedje. Dienstbaar aan elkaar en daar volgde het succes uit. Het gaat pas mis als je dat gaat claimen, als je in je eigen mythe gaat geloven, als je gaat hechten aan dat resultaat, wat natuurlijk ook gebeurde bij de Beatles. 

dienstbaarheid 3

De les die ik er van leer is dat iets pas nut voor mij heeft als ik iets toevoeg, als ik dienstbaar ben, als ik doe wat ik moet doen en niet hecht aan het resultaat.